عضله باز کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله

  • Extensor digitorum longus
  • اکستنسور دیژیتوروم لونگوس

سر ثابت

  • لقمه خارجی استخوان درشت نئی، سر استخوان نازک نئی و ۲/۳فوقانی سطح قدامی آن

سر متحرک

  • سطح پشتی قائده بند دوم و بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا

عملکرد عضله

  • باز کردن انگشتان دوم تا پنجم پا
  • دورسی فلکشن مچ پا

عضلات مرتبط

عصب رسانی

  • عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1)

توضیحات

یکی از عضلات کمپارتمان قدامی سطحی ساق پا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *