عضله خاصره ای

نام های دیگر عضله

  • Iliacus
  • ایلیاکوس
  • ماهیچه تهیگاهی

سر ثابت

سطح قدامی حفره خاصره ای

سر متحرک

تاندون عضله سوئز روی برآمدگی کوچک استخوان ران

عملکرد عضله

  • خم کردن ران (Flexion)
  • چرخش خارجی ران (external rotation)

عضلات مرتبط

  • ماهیچه سوئز بزرگ
  • ماهیچه ایلیوپسواس

عصب رسانی

  • عصب رانی

توضیحات

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد.در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام می برند.هر دوی این عضالت سوئز-خاصره ای قادرند در عمل تا کردن نیروی بسیاری را به وجود بیاورند.

 

2 دیدگاه برای “عضله خاصره ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *