عضله سرینی میانی

نام های دیگر عضله

  • Glutes medius
  • گلوتوس مدیوس

سر ثابت

سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره

سر متحرک

سطح خارجی برجستگی بزرگ ران

عملکرد عضله

دور کردن مفصل ران
(Abduction)

جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران

عضلات مرتبط

  • عضله سرینی بزرگ
  • عضله سرینی کوچک

عصب رسانی

  • عصب سرینی فوقانی

توضیحات

قسمتی از این عضله در زیر عضله سرینی بزرگ قرار گرفته است
الیاف عضالنی بخش قدامی: عمل تا شدن
الیاف عضالنی بخش خلفی: باز شدن و چرخش خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *