متاکارپوفالنژیال (thumb،Metacarpophalangeal)

خم کردن (flexion)

خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه می شود. حرکت دادن پایه شست به سمت پاشنه دست.
  • خم کننده دراز انگشت شست (Flexor pollicis longus)
  • خم کننده کوتاه انگشت شست (Flexor pollicis brevis)
  • بین استخوانی کف دستی (۱st palmar interosseous)
  • دورکننده کوتاه انگشت شست (Abductor pollicis brevis)

 


بازشدن (extension)

صاف کردن مفصل و افزایش زاویه . حرکت دادن پایه شست از پاشنه دست.

 


نزدیک شدن (adduction)

حرکت متوسط ​​به سمت خط وسط بدن ؛ حرکت جزئی قاعده انگشت شست به سمت پشت دست.
  • نزدیک کننده شست دست (Adductor pollicis)
  • بین استخوانی کف دستی (۱st palmar interosseous)

 


دورشدن (abduction)

حرکت جانبی به دور از خط وسط بدن ؛ حرکت جزئی قاعده انگشت شست از پشت دست.
  • دورکننده کوتاه انگشت شست (Abductor pollicis brevis)

 


 

 

 

 

این نوشته در تنه ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *