بایگانی روز: مهر ۱۵, ۱۴۰۰

عضله جناغی چنبری پستانی

نام های دیگر عضله Sternocleidomastoid استرنوکلایدوماستوئید دوسر سر ثابت با دو سر به روی استخوان جناغ و ترقوه متصل می شود. سر متحرک زائده پستانی استخوان گیجگاهی عملکرد عضله تا کردن مهره اطلس و استخوان پس سری (Flexion) تا شدن جانبی مهره های گردنی (Lateral Flexion) حرکت اول حرکت دوم عضلات مرتبط عضله یک عضله […]

خم کننده سطحی انگشتان

ماهیچه خم‌کننده سطحی انگشتان دست (انگلیسی: Flexor digitorum superficialis muscle‎) از روی فوق قرقره استخوان بازو شروع شده و روی قسمت فوقانی زند بالایی و زند پایینی نیز چسبندگی پیدا می‌کند، و به وسیله چهار تاندون به دو طرف پایه بند دوم و چهارم انگشت میانی اتصال پیدا می‌کند. کار آن خم کردن بند دوم و مچ دست است.

عضله تراپزیوس

ماهیچه ذوزنقه‌ای (به انگلیسی: Trapezius muscle) ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.