بایگانی دسته‌ی: خلفی

عضله سرینی میانی

نام های دیگر عضله Glutes medius گلوتوس مدیوس سر ثابت سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره سر متحرک سطح خارجی برجستگی بزرگ ران عملکرد عضله دور کردن مفصل ران(Abduction) جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران عضلات مرتبط عضله سرینی بزرگ عضله سرینی کوچک عصب رسانی عصب سرینی فوقانی توضیحات قسمتی از […]

عضله سرینی بزرگ

عضله ای سطحی در قسمت خارجی بالای ران است و در زمانی که اسنخ.ان ران در فلکشن و چرخش حارجی است قابل لمس می باشد.