بایگانی دسته‌ی: خارجی

عضله مربع کمری

نام های دیگر عضله Quadratus Lumborum Muscle کوادراتوس لومبروم سر ثابت تاج خاصره سر متحرک دنده دوازدهم زوائد عرضی پنج مهره کمری عملکرد عضله خم کردن جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب T12 و L1 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت […]