بایگانی دسته‌ی: عضلات کمربند شانه ای

عضله جناغی چنبری پستانی

نام های دیگر عضله Sternocleidomastoid استرنوکلایدوماستوئید دوسر سر ثابت با دو سر به روی استخوان جناغ و ترقوه متصل می شود. سر متحرک زائده پستانی استخوان گیجگاهی عملکرد عضله تا کردن مهره اطلس و استخوان پس سری (Flexion) تا شدن جانبی مهره های گردنی (Lateral Flexion) حرکت اول حرکت دوم عضلات مرتبط عضله یک عضله […]