بایگانی برچسب: ترقوه زیبا

تحت ترقوه ای

نام های دیگر عضله Subclavius ساب کلاویوس سر ثابت قسمت بالایی اولین دنده در محل اتصال با غضروف دنده ای قفسه سینه سر متحرک شیارپایینی میانی استخوان ترقوه عملکرد عضله تثبیت کننده و دور کننده مفصل جناغی ترقوه ای پایین کشیدن ترقوه وکمربند شانه دورکردن کتف ها عضلات مرتبط عضله سینه ای یزرگ عصب رسانی ازاعصاب […]