بایگانی برچسب: تقویت عضله دوسر رانی

عضله دوسر رانی

نام های دیگر عضله Biceps femoris بای سپس فموریس سر ثابت سر دراز: برجستگی نشیمنگاهی سرکوتاه: نیکه تحتانی خط خشن و لبه لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک لقمه خارجی استخوان درشت نی و سر استخوان نازک نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش خارجی مفصل ران خم کردن و چرخش خارجی مفصل زانو عضلات […]