بایگانی برچسب: حرکت سراتوس

دندانه ای قدامی

نام های دیگر عضله Serratus anterior سراتوس انتریور سر ثابت سطح بالایی نه دنده کنارقفسه سینه سر متحرک تمام طول لبه ی داخلی سطح جلویی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  چرخش بالایی کتف عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب دراز پشتی (پنجم تا هفتم گردنی )   توضیحات متن دلخواه خود […]