بایگانی برچسب: حرکت پکتورال

سینه ای کوچک

نام های دیگر عضله Pectoralis minor پکتورالیس مینور سر ثابت سطح جلویی دنده ی سوم تا پنجم سر متحرک زائده غرابی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  و چرخش پایینی،کشش پایینی کتف عضلات مرتبط سینه ای بزرگ دندانه ای قدامی عصب رسانی ازعصب سینه ای داخلی(عصب هشتم گردنی و اول پشتی ) توضیحات متن دلخواه […]