بایگانی برچسب: خوانندگان

آناتومی رباط صلیبی قدامی

مقدمه         درک درست ACL  از نظر آناتومیکی و آناتومی کاربردی برای یک جراح ، فیزیوتراپ و درمانگر ورزشی جهت به نتیجه رساندن یک ورزشکار از زمان پارگی ACL  تا هنگام بازگشت به ورزش بسیار مهم و ضروری‌ می باشد. با توجه به میزان شیوع این آسیب در بین ورزشکاران (۸۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ در هر […]