بایگانی برچسب: عضلات خلفی یا پشتی عمقی ساق پا

عضله درشت نی خلفی

نام های دیگر عضله Tibialis posterior تیبیالیس پوستریور سر ثابت سطح خلفی نیمه فوقانی غشای بین استخوانی و سطوح مجاور استخوان های درشت نئی و نازک نئی سر متحرک سطح کفی بخش داخلی استخوان ناوی و استخوان های میخی و سطح کفی قائده ی دومین تا پنجمین استخوان کف پا عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ […]

عضله خم کننده طویل شست پا

نام های دیگر عضله Flexor hallucis longus فلکسور هالوسیس لونگوس سر ثابت ۲/۳میانی سطح خلفی استخوان نارک نئی سر متحرک قائده بند دوم انگشت شست پا عملکرد عضله خم کردن انگشت شست پا اینورشن پا، پلانتار فلاکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نئی(L5-S1-S2) توضیحات یکی از عضلات خلفی […]