بایگانی برچسب: عضله تحت خاری

تحت کتفی

نام های دیگر عضله Subscapularis سابسکپولاریس سر ثابت تمام سطح جلویی حفره ی تحت کتفی سر متحرک برآمدگی کوچک استخوان بازو عملکرد عضله چرخش داخلی نزدیک کردن بازکردن مفصل شانه ثابت نگهداشتن استخوان بازو در حفره ی دوری عضلات مرتبط فوق خاری تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی ازعصب بالایی و پایینی تحت کتفی (۵و۶گردنی) […]

تحت ترقوه ای

نام های دیگر عضله Subclavius ساب کلاویوس سر ثابت قسمت بالایی اولین دنده در محل اتصال با غضروف دنده ای قفسه سینه سر متحرک شیارپایینی میانی استخوان ترقوه عملکرد عضله تثبیت کننده و دور کننده مفصل جناغی ترقوه ای پایین کشیدن ترقوه وکمربند شانه دورکردن کتف ها عضلات مرتبط عضله سینه ای یزرگ عصب رسانی ازاعصاب […]