بایگانی برچسب: عضله تراپزیوس

ذوزنقه فوقانی

نام های دیگر عضله upper trapezius تراپزیوس فوقانی سر ثابت قائده جمجمه برجستگی پس سری و لیگامنت های پشت گردنی سر متحرک بخش پشتی یک سوم خارجی استخوان ترقوه عملکرد عضله بالا کشیدن کتف باز کردن سر از ناحیه گردن عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب شوکی(فرعی)(عصب جمجمه ای یازدهم) شاخه های […]

نردبانی

  نام های دیگر عضله Scalene اسکالن سر ثابت زوائد عرضی مهره های گردنی سر متحرک دنده اول و دوم عملکرد عضله خم کردن مهره های گردنی (Flexion) خم کردن جانبی مهره های گردنی (Lateral flexion) عضلات مرتبط   عصب رسانی اعصاب گردنی C2 تا C7 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله […]