بایگانی برچسب: عضله درشت نی خلفی

عضله درشت نی خلفی

نام های دیگر عضله Tibialis posterior تیبیالیس پوستریور سر ثابت سطح خلفی نیمه فوقانی غشای بین استخوانی و سطوح مجاور استخوان های درشت نئی و نازک نئی سر متحرک سطح کفی بخش داخلی استخوان ناوی و استخوان های میخی و سطح کفی قائده ی دومین تا پنجمین استخوان کف پا عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ […]