بایگانی برچسب: عضله درشت نی قدامی

عضله درشت نی قدامی

نام های دیگر عضله Tibialis Anterior تیبیالیس انتریور ساقی قدامی سر ثابت ۲/۳فوقانی سطح خارجی استخوان درشت نئی سر متحرک سطح داخلی اولین استخوان میخی و هنچنین سطح داخلی قائده ائلین استهخئان کف پا عملکرد عضله دورسی فلکشن مج پا اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات […]