بایگانی برچسب: عضله دلتوئید

سینه ای بزرگ

نام های دیگر عضله Pectoralis major پکتورالیس ماژور سر ثابت تارهای بالایی(سرترقوه ای):نیمه میانی سطح جلویی استخوان ترقوه تارهای پایینی(سرجناغی):سطح جلویی شش دنده اول قفسه سینه و کناراستخوان جناغ سر متحرک تاندون پهن ۵ الی ۷ سانتی متری تا لبه ی خارجی شیار بین دو برآمدگی استخوان بازو عملکرد عضله تارهای بالایی(سرترقوه ای)،چرخش داخلی،نزیک کردن افقی،خم […]