بایگانی برچسب: عضله ذوزنقه تحتانی

ذوزنقه تحتانی

نام های دیگر عضله lower trapezius تراپزیوس تحتانی سر ثابت زائده شوکی چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی سر متحرک فضای مثلثی شکل در ریشه خار کتف عملکرد عضله پایین بردن نزدیک کردن چرخش بالایی کتف عضلات مرتبط به وسیله عصب شوکی (فرعی)(عصب جمجمه ای یازدهم)و شاحه های مهره سوم و چهارم گردنی عصب رسانی عصب […]