بایگانی برچسب: عضله ذوزنقه میانی

ذوزنقه فوقانی

نام های دیگر عضله upper trapezius تراپزیوس فوقانی سر ثابت قائده جمجمه برجستگی پس سری و لیگامنت های پشت گردنی سر متحرک بخش پشتی یک سوم خارجی استخوان ترقوه عملکرد عضله بالا کشیدن کتف باز کردن سر از ناحیه گردن عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب شوکی(فرعی)(عصب جمجمه ای یازدهم) شاخه های […]