بایگانی برچسب: عضله راست داخلی

عضله راست داخلی

نام های دیگر عضله Medial rectus مدیال رکتوس سر ثابت لبه قدامی داخلی شاخ نزولی استخوان عانه سر متحرک بخش قدامی تحتانی لوقمه داخلی استخوان درشت نی عملکرد عضله نزدیک کردن و چرخش داخلی ران خم کردن مفصل زانو عصب رسانی عصب سدادی(L2-L4) توضیحات عضلهٔ باریک و بلندى است که به‌طور سطحى در ناحیهٔ داخلى […]