بایگانی برچسب: عضله سوئز خاصره ای کجاست

عضله سوئز بزرگ

تحت عنوان دو بخش سوئز بزرگ و سوئز کوچک مورد بررسی قرار می گیرد و به‌طور عمقى قرار گرفته است و قابل لمس نیستند