بایگانی برچسب: عضله عرضی شکمی

عضله مایل داخلی

نام های دیگر عضله Internal Oblique Muscle اینترنال ابلیک سر ثابت رباط اینگوینال تاج ایلیاک فاسیای قفسه سینه سر متحرک دنده های دهم ، یازدهم و دوازدهم آپونوروز شکمی عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه، فشردهسازی شکم یک طرفه: خم شدن جانبی ، چرخش به همان سمت عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب […]