بایگانی برچسب: عضله نازک نی جانبی

عضله نازک نی جانبی

نام های دیگر عضله Fibularis tertius فیبولاریس ترتیوس سر ثابت ۱/۳تحتانی سطح قدامی استخوان نازک نئی سر متحرک بخش میانی سطح پشتی قائده پنجمین استخوان کف پایی عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) دورسی فلکشن مچ پا ( خم کردن مچ پا) عضلات مرتبط عضله نازک نی کوتاه عضله نازک […]