بایگانی برچسب: عضله نزدیک کننده طویل

عضله نزدیک کننده طویل

نام های دیگر عضله Adductor longus اداکتور لونگوس سر ثابت ابتدای سطح قدامی شاخ نزولی عانه دقیقا روی سه تیغ عانه سر متحرک ۱/۳میانی خط خشن استخوان ران عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران کمک به خم کردن مفصل ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده بزرگ عصب رسانی عصب سدادی(L3-L4) توضیحات یکی […]