بایگانی برچسب: عضله واستوس لترالیس

عضله پهن خارجی

نام های دیگر عضله Vastus Lateralis واستوس لترالیس سر ثابت برجستگی بزرگ استخوان ران(greater trochanter) و لبه جانبی خط آسپرا(lateral lip of linea aspera) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن میانی عضله پهن داخلی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی […]