بایگانی برچسب: عضله پسواس چیست 1

عضله سوئز بزرگ

تحت عنوان دو بخش سوئز بزرگ و سوئز کوچک مورد بررسی قرار می گیرد و به‌طور عمقى قرار گرفته است و قابل لمس نیستند