بایگانی برچسب: عضله پشتی کوچک

عضلات ترنسورو اسپاینال

نام های دیگر عضله Transversospinalis Muscles سر ثابت زوائد عرضی سر متحرک بخش بالایی زوائد خاری مهره عملکرد عضله دو طرفه: باز شدن (extend) یک طرفه: چرخش به طرف مقابل عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]