بایگانی برچسب: عضله external oblique

عضله مایل داخلی

نام های دیگر عضله Internal Oblique Muscle اینترنال ابلیک سر ثابت رباط اینگوینال تاج ایلیاک فاسیای قفسه سینه سر متحرک دنده های دهم ، یازدهم و دوازدهم آپونوروز شکمی عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه، فشردهسازی شکم یک طرفه: خم شدن جانبی ، چرخش به همان سمت عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب […]

عضله مایل خارجی

نام های دیگر عضله External Oblique Muscle اکسترنال ابلیک سر ثابت سطح خارجی دنده های پنجم تا دوازدهم سر متحرک لینئا آلبا توبرکول پوبیس نیمه قدامی لبه خارجی ستیغ ایلیاک عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه و فشرده سازی شکم (trunk flexion; compressionof abdomen یک طرفه: خم شدن جانبی و چرخش به طرف مقابل […]