بایگانی برچسب: عضله pectoralis minor

سینه ای بزرگ

نام های دیگر عضله Pectoralis major پکتورالیس ماژور سر ثابت تارهای بالایی(سرترقوه ای):نیمه میانی سطح جلویی استخوان ترقوه تارهای پایینی(سرجناغی):سطح جلویی شش دنده اول قفسه سینه و کناراستخوان جناغ سر متحرک تاندون پهن ۵ الی ۷ سانتی متری تا لبه ی خارجی شیار بین دو برآمدگی استخوان بازو عملکرد عضله تارهای بالایی(سرترقوه ای)،چرخش داخلی،نزیک کردن افقی،خم […]

سینه ای کوچک

نام های دیگر عضله Pectoralis minor پکتورالیس مینور سر ثابت سطح جلویی دنده ی سوم تا پنجم سر متحرک زائده غرابی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  و چرخش پایینی،کشش پایینی کتف عضلات مرتبط سینه ای بزرگ دندانه ای قدامی عصب رسانی ازعصب سینه ای داخلی(عصب هشتم گردنی و اول پشتی ) توضیحات متن دلخواه […]