بایگانی برچسب: کار عضله فوق خاری چیست

تحت خاری

نام های دیگر عضله Infraspinatus اینفراسپایناتوس سر ثابت سطح داخلی حفره تحت خاری،کاملا زیرخارکتف سر متحرک بخش پشتی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله چرخش خارجی دورکردن افقی و باز کردن مفصل شانه ثابت نگه داشتن سر استخوان بازو در حفره دوری عضلات مرتبط گرد کوچک تجت کتفی فوق خاری عصب رسانی از عصب فوق […]

فوق خاری

نام های دیگر عضله Supraspinatus سوپراسپایناتوس سر ثابت دوسوم داخلی حفره فوق خاری سر متحرک بخش جلویی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله دورکردن مفصل شانه تثبیت سر استخوان بازو در مفصل شانه عضلات مرتبط تحت کتفی تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی از عصب فوق کتفی (اعصاب پنجم گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]