بایگانی برچسب: گاستروکنمیوس

عضله دو قلو

نام های دیگر عضله Gastrocnemius  گاستروکنمیوس سر ثابت سر داخلی : سطح خلفی لقمه داخلی استخوان ران سر خارجی: سطح خلفی لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک توسط تاندون آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا یا کشیده شدن مچ پا خم کردن مفصل زانو عضلات مرتبط عضله یک عضله […]