بایگانی برچسب: Rectus capitis lateralis 1

راست راسی قدامی

نام های دیگر عضله Rectus capitis Anterior رکتوس کپیتیس آنتریور سر ثابت مهره اطلس (C1) سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله حرکت اول حرکت دوم عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی c1-c2   توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید