عضله راست رانی

نام های دیگر عضله

  • راست قدامی
  • Rectus femoris
  • رکتوس فموریس

سر ثابت

  • انتهایی فوقانی این عضله دارای دو سر است یکی به خار خاصره ای قدامی تحتانی(anterior inferior iliac spine) و دیگری به بخش خلفی فوقانی حفره حلقه ای

سر متحرک

  • به بخش فوقانی استخوان کشگک زانو و از طریق وتر کشگکی به برجستگی درست نی متصل می شود

عملکرد عضله

  • خم کردن مفصل ران(flexion hip)
  • خم کردن مفصل زانو(flexion Thighs)

عضلات مرتبط

عصب رسانی

  • عصب رانی (L2-L3-L4)

توضیحات

یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *